Life

“Có làm là đã thành công rồi”

Cũng đã vài năm kể từ bài tản mạn cuối cùng, mình mới có thể viết được thêm một bài thế này, Continue reading ““Có làm là đã thành công rồi””

Advertisements
English · Life

No peace at all ! (Chapter 1)

 

If you have power to do every thing in the world, what will you do?

I bet that eighty percent of you will answer that “I will make peace for the world”. Yes! It is the daily wish of people from all over the world, especially, those from Middle East countries. To be honest, I do not want to disappoint the fans of peace, but I must say, peace is merely a term that we use to make clear the other – “War”. Continue reading “No peace at all ! (Chapter 1)”

Life · Uncategorized

Từ Game of Thrones đến cách suy nghĩ như một luật sư

Ầm!” – Thình lình một chiếc xe máy tông mạnh vào đuôi xe của tôi. Tôi quay phắt lại, chưa đầy phần trăm giây, xung điện từ não kéo hai chân mày của tôi lại với nhau kèm theo đôi mắt thù địch. Thanh niên chạy Air Blade vội vàng xin lỗi với khuôn mặt đỏ bừng và nhanh chóng chạy đi. Continue reading “Từ Game of Thrones đến cách suy nghĩ như một luật sư”