English · International Law

Islamic law – Correct misconception! (Chapter 2 – Part 3)

Five categories of human behavior, to what extent do you know about it?

Which roles do they play in Shri’ah as well as civilian life?

We are going to discover it in this part. Continue reading “Islamic law – Correct misconception! (Chapter 2 – Part 3)”

Advertisements
English · International Law

Islamic law – Correct misconception! (Chapter 2 – Part 2)

In the last part, we have already known that not only Quran but the Sunnah is regarded as the sources of Shari’ah as well. And at the end of the last part, we raised a question that how to transmit the hadiths (the record of Sunnah) between generations. That is to say Continue reading “Islamic law – Correct misconception! (Chapter 2 – Part 2)”

English · International Law

Islamic Law – Correct misconceptions! (Chapter 1 – Part 1)

When discussing about the law, you may think of a legal system with the appearance of judges, lawyers and a potent mechanism to enforce the law. But, there was, I said there was which means before the dawn of modernity, a land in which these things happened in entirely different way.  Continue reading “Islamic Law – Correct misconceptions! (Chapter 1 – Part 1)”

English · International Law

Babylonian Law: To what extent do you know about it? (Chapter 1)

From muscle Vin Diesel in blow scenes of Babylon A.D. to well-known music band Boney M. in Rivers of Babylon, from the book The Richest Man in Babylon to the planning Earth’s tallest skyscraper “The Tower” in Dubai, the popularity of the word “Babylon” is broad to such an extent that it is the inspiration for many things in our life. You often relate Babylon to the only thing Continue reading “Babylonian Law: To what extent do you know about it? (Chapter 1)”

International Law

Lệnh cấm nhập cảnh của của Tổng thống Trump có phi pháp? – Kỳ 1: ACLU tấn công

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước thắng trận lẫn chiến bại đều phải đối mặt với hàng loạt vấn đề nan giải, trong đó vấn đề về tị nạn chiến tranh được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu. Để giải quyết bài toán này, năm 1951, Công ước về vị thế của người tị nạn (Công ước 1951) được thông qua tại Hội nghị các đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Liên Hợp Quốc, tiếp theo đó là Nghị định thư về vị thế của người tị nạn 1976. Từ đó làm nghĩa vụ bảo vệ và tiếp nhận người tị nạn của các quốc gia phê chuẩn công ước. Đây cũng là một trong các căn cứ của ACLU trong đơn kiện lệnh cấm nhập cảnh do Tổng thống Donald Trump ban hành . Continue reading “Lệnh cấm nhập cảnh của của Tổng thống Trump có phi pháp? – Kỳ 1: ACLU tấn công”

International Law

Lệnh cấm nhập cảnh của của Tổng thống Trump có phi pháp? – Kỳ 2: Phản đòn

Đứng trước những công kích mạnh mẽ từ các tổ chức nhân quyền, luật sư, cả số đông người dân Mỹ và thất bại trong phiên tòa sơ thẩm, liệu lệnh cấm nhập cảnh của ngài tổng thống có thể trụ vững? Continue reading “Lệnh cấm nhập cảnh của của Tổng thống Trump có phi pháp? – Kỳ 2: Phản đòn”