Business Law · English

Trust – the “crush” of monopolists!

Trust is not purely and only a word describing the belief or hope you put in something. In legal and economic context, the complexity of trust will definitely amaze you. So, let’s break it down a bit! Continue reading “Trust – the “crush” of monopolists!”

Advertisements
Business Law · English

How to test whether or not a restraint covenant is lawful (under common law system)?

Bon, after three-year pursuing football professional career, quickly become expert in creating effective strategy in football. Then he Continue reading “How to test whether or not a restraint covenant is lawful (under common law system)?”

Business Law · English

Consideration in Contract law – Is it just about “legal value” and “bargain-for exchange”?

For several times, I had tried to look up the meaning of the term “consideration” and, those dictionaries did not lead me out of the woods. And for several times, I had tried to find out what “consideration” is, and all I receive is a definition with two “haunted” term, “legal value” and “bargain-for exchange”. That is to say, if you scrutinize “consideration” on the surface, you will get nowhere. If you have no time to do research, don’t let the busyness hold you back, cause by this paper, with analysis on some exceptions of common  law rules , all things have been done for you. Continue reading “Consideration in Contract law – Is it just about “legal value” and “bargain-for exchange”?”

Business Law

Luật Hợp đồng (common law) (P3) – Khi hôn nhân áp dụng nguyên tắc của Luật hợp đồng

Ngày nay, số lượng các cặp đôi sống chung ngày càng nhiều hơn trong khi luật pháp thì lại không có khả năng ghép cặp để cho ra các tế bào luât mới. Không những thế, sự giới hạn của luật pháp còn phải chịu sức ép bởi sự thay đổi không ngừng của xã hội. Hôn nhân cũng vậy, nếu các cặp đôi cổ điển Continue reading “Luật Hợp đồng (common law) (P3) – Khi hôn nhân áp dụng nguyên tắc của Luật hợp đồng”

Business Law

Luật Hợp đồng (common law) (P2) – Phân biệt implied-in-fact contract và implied-in-law contract

Khi nhắc đến hợp đồng, hầu hết chúng ta đều liên tưởng đến xấp hồ sơ với chi chít những điều khoản hay thỏa thuận chi tiết bằng lời giữa hai bên. Đó được gọi là hợp đồng tường minh (express contract). Tuy nhiên, bên cạnh nó, còn có một loại hợp đồng khác mà ở đó, các điều khoản không được đề cập rõ ràng. Khoa học pháp lý gọi đó là hợp đồng không tường minh (implied). Tuy nhiên, loại hợp đồng này lại chia thành hai loại nhỏ hơn là implied-in-fact và implied-in-law. Chính điều này đã tạo nên sự khó khăn trong việc nhận biết hai loại này. Continue reading “Luật Hợp đồng (common law) (P2) – Phân biệt implied-in-fact contract và implied-in-law contract”

Business Law

Luật Hợp đồng (common law) (P1) – Khái niệm “Consideration”

“Consideration” là một trong bốn yếu tố để tạo nên một hợp đồng có hiệu lực. Tuy nhiên, điều khiến khái niệm này trở nên khó giải thích là không những vì thuật ngữ “consideration” trong pháp lý khác hoàn toàn với thông thường mà nó còn kéo theo một khái niệm khác – “bargained-for”. Continue reading “Luật Hợp đồng (common law) (P1) – Khái niệm “Consideration””