International Law

Lệnh cấm nhập cảnh của của Tổng thống Trump có phi pháp? – Kỳ 1: ACLU tấn công

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước thắng trận lẫn chiến bại đều phải đối mặt với hàng loạt vấn đề nan giải, trong đó vấn đề về tị nạn chiến tranh được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu. Để giải quyết bài toán này, năm 1951, Công ước về vị thế của người tị nạn (Công ước 1951) được thông qua tại Hội nghị các đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Liên Hợp Quốc, tiếp theo đó là Nghị định thư về vị thế của người tị nạn 1976. Từ đó làm nghĩa vụ bảo vệ và tiếp nhận người tị nạn của các quốc gia phê chuẩn công ước. Đây cũng là một trong các căn cứ của ACLU trong đơn kiện lệnh cấm nhập cảnh do Tổng thống Donald Trump ban hành .

ACLU đã sử dụng quy định tại điều 3 của Công ước 1951 để làm một trong các cơ sở lập luận của mình. Theo đó, “Các quốc gia thành viên Công ước phải áp dụng các điều khoản của Công ước đối với những người tị nạn mà không có sự phân biệt đối xử về chủng tộc, tôn giáo hay nguồn gốc dân tộc”.

Ngoài ra, theo nguyên tắc cấm trục xuất hoặc hồi hương (non-refoulement principle) được cụ thể hóa tại điều 33 khoản 1 của Công ước 1951, không được bắt người tị nạn hồi hương hoặc trục xuất họ về nơi mà họ có thể bị đe dọa bởi các lý do chính trị, tôn giáo hoặc chủng tộc.

Tiếp theo đó, ACLU cho rằng những ngoại lệ dành cho những người theo công giáo , ý định ưu tiên cho người theo Công giáo được ông Trump thể hiện rõ trong bài phỏng vấn với Christian Broadcasting Company và lệnh cấm trực tiếp vào công dân 7 nước Hồi giáo là những bằng chứng không thể chối cãi cho sự phân biệt tôn giáo.

Ngoài ra, Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị (ICCPR) cũng được ACLU áp dụng để nêu lên quan điểm của mình. Điều 4 của ICCPR nhấn mạnh “trong thời gian tình trạng khẩn cấp được công bố chính thức, đe dọa sự sống còn của quốc gia”, quốc gia thành viên cũng không được đưa nội dung phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo hoặc nguồn gốc xã hội vào biện pháp của mình.

Đứng trước những lập luận sắc bén từ ACLU, để bảo vệ lệnh cấm của mình, chính quyền của Tổng thống Trump đã có những lập luận như thế nào?

(To be continued)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s