Business Law

Luật Hợp đồng (common law) (P1) – Khái niệm “Consideration”

“Consideration” là một trong bốn yếu tố để tạo nên một hợp đồng có hiệu lực. Tuy nhiên, điều khiến khái niệm này trở nên khó giải thích là không những vì thuật ngữ “consideration” trong pháp lý khác hoàn toàn với thông thường mà nó còn kéo theo một khái niệm khác – “bargained-for”.

Nếu như trong hoàn cảnh thông thường, “consideration” có nghĩa là sự suy xét, thì xét về mặt pháp lý, nó được xem như là một khoản giá trị (có thể là tiền, vật, hành vi, …) hoặc có thể được cụ thể hóa bằng các điều khoản và chúng phải có giá trị bồi hoàn (bargained-for exchange). Bồi hoàn ở đây nghĩa là sự trao đổi mà các bên đưa ra để tạo nên một hợp đồng có hiệu lực.

Xem xét case “Matter of Raymond P.Wirth” (được giới thiệu ở case 11.1 Business Law của Henry R. Cheeseman), theo đó, Wirth ký với Drexel Unversity một bản cam kết (pledge agreement) rằng Drexel tạo một quỹ học bổng mang tên Wirth, ngược lại, Wirth hứa sẽ tặng cho Drexel 150.000 đô la kèm theo ý định muốn có một sự ràng buộc pháp lý giữa hai bên (“intending to be legally bound”). Wirth chết hai tháng sau khi ký bản cam kết  với Drexel và trước khi số tiền được chuyển cho Drexel. Câu hỏi đặt ra là liệu có yếu tố consideration trong thỏa thuận này không?

Mặc dù Wirth chết hai tháng sau khi ký thỏa thuận, ý định chịu một sự ràng buộc pháp lý của Wirth  đã khiến cho thỏa thuận trở nên không thể bị vô hiệu hoặc không thể ràng buộc do thiếu đi yếu tố “consideration” (according to Pennsylvania’s Uniform Written Obligations Act, 33 Pa Stat Ann § 6).

Thậm chí nếu Wirth có mong đợi sự bồi hoàn cho lời hứa của mình, thì vẫn không có sự thiếu vắng của yếu tố “consideration” trong trường hợp này. Đơn giản là vì Drexel đã thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn bằng việc chấp nhận điều khoản trong thỏa thuận và hứa sẽ tạo một quỹ học bổng mang tên Wirth. Nhưng cần nói thêm, một điều khoản khác trong thỏa thuận cũng nêu rõ rằng “Wirth công nhận việc Drexel hứa sẽ sử dụng khoản tiền từ Wirth” sẽ cấu thành đầy đủ yếu tố “consideration” cho thỏa thuận này.

Tuy nhiên, trong một lập luận ngược lại, ở nhiều trường hợp tặng cho, “consideration” được xem như là một sự phụ thuộc bất lợi của bên được hứa tặng cho. Điều này có nghĩa là người được hứa tặng cho vẫn có thể làm lời hứa có hiệu lực nếu như họ, một cách hợp lý, dựa vào lời hứa đó mà bị rơi vào trạng thái bất lợi. Xem xét trường hợp này, Wirth chết trước khi số tiền được chuyển cho Drexel và trước khi Drexel bắt đầu thực hiện lời hứa của mình, như vậy, lời hứa chỉ là một lời hứa tặng tiền trong tương lai mà không hề có sự ràng buộc vì thực ra, Drexel chưa bị tác động bởi lời hứa của Wirth.

Tóm lại, “consideration” là một yếu tố quan trọng để cấu thành nên một hợp đồng có hiệu lực. Tuy nhiên, liệu có loại thỏa thuận nào tồn tại mà không có yếu tố “consideration” không?

Bài viết sau đây không những trả lời câu hỏi trên mà còn cho các bạn một cái nhìn toàn diện hơn về “Consideration” trong common law.

Consideration in Contract law – Is it just about “legal value” and “bargain-for-exchange”?

4 thoughts on “Luật Hợp đồng (common law) (P1) – Khái niệm “Consideration”

  1. Thật ra thì xét về doctrine of consideration thì phải xét là ở common law hay civil law. Mặc dù consideration là một trong các yếu tố nhằm xét hợp đồng có hiệu lực ở common law, civil law lại không áp dụng nguyên tắc này, và considration không là một trong các yếu tố bắt buốc.
    Ví dụ ở pháp luật VN thì ở khoản 2 điều 402 có quy định về hợp đồng đơn vụ theo đó chỉ có 1 bên có nghĩa vụ, chẳng hạn như hợp đồng tặng cho tài sản.

    Liked by 1 person

    1. Đúng rồi Huy, civil law thì không có cái này. Bên common law thì gratuitous promise không enforceable, không giống cái kiểu hợp đồng tặng cho như bên mình

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s